14 สิงหาคม 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัท ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้ามอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 278 ทุน และทุนต่อเนื่องจำนวน 6 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกัน โดยมีคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกว่า 100 คน ภายใต้วิถีค่านิยมใหม่ (New Normal) ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา