22 กรกฎาคม 2563

ปันรัก ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตรี ณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายกิจกรรมองค์กร มอบถุง ปันรัก ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 “ รวมมูลค่ากว่า 150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการ ทับกวางเพื่อนกัน ปันปันเดย์”  โดยมี ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนกว่า 750 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา