01 กรกฎาคม 2563

CMAN ถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 คุณรัชนีเพ็ญ อึ๊งภากรณ์ กรรมการ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 แด่ พระครูวิสาลปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ และพระสงฆ์รวม 15 รูป โดยมีพนักงานเข้าร่วม จำนวนกว่า 20 คน ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ติดต่อเรา