05 มิถุนายน 2563

“CMAN TOGETHER WE CAN ACT 2020” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกิจกรรมองค์กร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ทับกวาง ศูนย์ป่าไม้สระบุรี จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม “CMAN TOGETHER WE CAN ACT 2020” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “TIME FOR NATURE” โดยวิธีการยิงเมล็ดพันธุ์พืช Seed Bombs หรือเมล็ดพันธุ์พืชที่ห่อหุ้มด้วยดินธรรมชาติ เพิ่มโอกาสรอดให้กับต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น ณ ป่าไม้ชุมชนภูเขาน้อย ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา