27 พฤษภาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อม นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดโดย สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี โดยมี พลตรี ณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายกิจกรรมองค์กร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท เนื่องใน “วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2563” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ติดต่อเรา