20 พฤศจิกายน 2561

เคมีแมนสนับสนุนงานกาชาด 2561

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนการออกร้านงานกาชาดประจำปี 2561 จาก พลตรี ณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายกิจกรรมองค์กร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 บาท ณ อาคารบริการ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย

ติดต่อเรา