07 กันยายน 2561

“ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน” นำพนักงานจิตอาสาเข้าดูแลคนไร้ที่พึ่ง

นายปฐมภพ เจนฟูเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยี บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค มูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 400 คน ภายใต้ โครงการ “ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน” ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาพนักงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของบริษัทฯ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง (มูลนิธิภูมิพฤกษ์) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ติดต่อเรา