31 สิงหาคม 2560

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ X-Ray ปอดและแจกแว่นสายตายาวผู้สูงอายุ

บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รพ.สต.ทับกวางและกลุ่มอสม. ได้จัดกิจกรรม X-Ray ปอด และแจกแว่นสายตายาวผู้สูงอายุ ให้แก่ชุมชนรอบๆ พื้นที่เหมืองแร่ ซึ่งเป็นโครงการในกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ติดต่อเรา