02 มิถุนายน 2560

โครงการสนับสนุนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ หลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ด้วยการบริจาคสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงอาคารเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด

ติดต่อเรา