13 มีนาคม 2560

Professional Skill Improvement Campaign with Chumchun Nikom Tubkwang Songkroe 1 School

บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยนำคณะครูจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ มาสอนวิชาชีพ เพื่อที่นักเรียนจะได้มีความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนวิชาชีพตัดผมและนวดแผนไทย

ติดต่อเรา