16 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำ 2565

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีเเมน จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมน้ำดื่ม 50 แพ็ค ในการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ร่วมรับมอบ

ติดต่อเรา