27 มกราคม 2565

โครงการ "CMAN DMAN ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) โดย คุณอดิศักดิ์ บุญบาตร ผู้จัดการฝ่ายเหมืองแร่ นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นที่และสร้างสนามเปตองจำนวน 2 สนาม ภายใต้วิถีค่านิยมใหม่ (New Normal) พร้อมมอบชุดอุปกรณ์เปตอง ให้แก่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ภายใต้โครงการ "CMAN DMAN ครั้งที่ 1"

ติดต่อเรา