รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/08/2561 ประเภท : XD
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. 
นายชาย ศรีวิกรม์
267,805,900 27.90
2. 
บริษัท บูรณาชาติ จำกัด
252,116,700 26.26
3. 
กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ
22,914,500 2.39
4. 
กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า
16,832,400 1.75
5. 
กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
16,137,800 1.68
6. 
นางทรงศรี เสียงสกุล
11,607,110 1.21
7. 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
10,915,000 1.14
8. 
นายอภิชาติ เหล่าจินดา
9,125,000 0.95
9. 
นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์
8,961,210 0.93
10. 
น.ส.กรกฎ ศรีวิกรม์
8,940,800 0.93