รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28/08/2562
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. 
นายชาย ศรีวิกรม์
267,805,900 27.90
2. 
บริษัท บูรณาชาติ จำกัด
252,116,700 26.26
3. 
กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ
22,914,500 2.39
4. 
กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
15,058,400 1.57
5. 
นางทรงศรี เสียงสกุล
12,337,810 1.29
6. 
กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า
10,356,100 1.08
7. 
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
9,955,000 1.04
8. 
นายอภิชาติ เหล่าจินดา
9,125,000 0.95
9. 
น.ส.กรกฎ ศรีวิกรม์
9,040,800 0.94
10. 
นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์
8,961,210 0.93