รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2562 ประเภท : XD
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. 
นายชาย ศรีวิกรม์
267,805,900 27.90
2. 
บริษัท บูรณาชาติ จำกัด
252,116,700 26.26
3. 
กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ
22,914,500 2.39
4. 
กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า
16,832,400 1.75
5. 
กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
16,137,800 1.68
6. 
นางทรงศรี เสียงสกุล
12,337,810 1.29
7. 
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
9,955,000 1.04
8. 
นายอภิชาติ เหล่าจินดา
9,125,000 0.95
9. 
น.ส.กรกฎ ศรีวิกรม์
9,040,800 0.94
10. 
นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์
8,961,210 0.93