27 December 2022

การแข่งขันกีฬาครูอำเภอแก่งคอย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมน้ำดื่มจำนวน 600 แพ็ค เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาครูอำเภอแก่งคอย ประจำปี 2565 โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Contact