02 August 2022

โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีเเมน จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2565 โดยมีนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ร่วมรับมอบ

Contact