19 July 2022

ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 แด่ พระครูวิสาลปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ และพระสงฆ์รวม 15 รูป โดยมีพนักงานเข้าร่วม จำนวนกว่า 30 คน จากนั้นร่วมกันดำเนินกิจกรรม CMAN จิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Contact