26 June 2022

โครงการกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เข้ามอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ภายใต้ “โครงการกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษา” โดยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ในพื้นที่หมู่ 10 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ศาลาชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา หมู่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Contact