15 June 2022

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

15 มิถุนายน 2565 พลตรีณัฐพร คงสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และนำดื่มจำนวน 50 แพ็ค เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดกาฬสินและจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลเมืองทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Contact