18 June 2022

พิธีสะการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีสะการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันก่อตั้งสถาปนาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครบรอบ 83 ปี ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Contact