10 March 2022

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีเเมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน แก่งคอย-บ้านหมอ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Contact