04 March 2022

“เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค (1200 ขวด) แก่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และ ผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้บริการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 1,200 คน ณ เทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เทศบาลเมืองทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Contact