บริการของเรา

ระบบการขนส่ง

บริษัทฯ มีทีมงานโลจิสติกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลและส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับลูกค้าในประเทศ บริษัทฯ ใช้รถบรรทุกขนส่งของบริษัทฯ หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอกเพื่อขนส่งสินค้า หากในกรณีที่ปริมาณสั่งซื้อไม่มากหรือเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าเองได้ ลูกค้าสามารถเลือกมารับสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ การขนส่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการขนส่งตรงจากประเทศไทยและผ่านศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะวางแผนการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดในแง่ต้นทุนการขนส่งและความสะดวกรวดเร็ว

การสนับสนุนด้านเทคนิค

เคมีแมนมีทีมสนับสนุนที่ยินดีทำงานร่วมกับลูกค้า

ทีมด้านเทคนิคของเคมีแมนประกอบด้วยวิศวกรที่มีทักษะความสามารถสูง และพร้อมให้คำแนะนำ ด้านเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเคมีแมน รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการและจัดเก็บสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง การบรรจุและขนถ่ายสินค้า รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในสถานที่ของลูกค้าเอง