ประโยชน์ของปูนไลม์

ปูนไลม์ในอุตสาหกรรม

ปูนไลม์เป็นสารเคมีพื้นฐานที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะและอโลหะ จนไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
เหล็กและเหล็กกล้า
เหมืองแร่โลหะและอโลหะ
ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
เยื่อกระดาษและกระดาษ
ใยแก้ว (Fiber Glass)
เคมีและปิโตรเคมี

ปูนไลม์ในเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในเกษตรกรรม เช่น อาหารสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพดิน แก้ดินเปรี้ยว รวมถึงช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงกุ้ง
อาหารสัตว์
ฟาร์มกุ้ง

ปูนไลม์ในสิ่งแวดล้อม

ปูนไลม์เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและรองรับความต้องการพลังงานสะอาดที่มากขึ้น เช่น การบำบัดก๊าซ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
การบำบัดน้ำ
การบำบัดก๊าซ

ปูนไลม์ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการต่างๆ โดยนำมาทำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแก้ว ขวด กระจก และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
น้ำตาล
แก้ว ขวด กระจก
พลาสติกชีวภาพ