การใช้งานของปูนไลม์

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ลักษณะการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้
ปูนควิกไลม์ ปูนไฮเดรตไลม์ แร่หินปูนเคมีและแร่หินปูนเคมีบด
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะ และอโลหะ
 • ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำเสียและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่
2. อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
 • เปลี่ยนสารเคมีในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษให้กลับมาใช้ใหม่ได้ (Chemical Recovery)
 • เป็นส่วนเติมแต่งในการผลิตกระดาษ
 • เป็นวัตถุดิบในการผลิตแร่หินปูนสังเคราะห์ (PCC หรือ Precipitated Calcium Carbonate)
3. อุตสาหกรรมน้ำตาล
 • ดึงสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำตาลดิบและน้ำตาลทรายขาว
4. อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการหมักน้ำตาลหรือแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
5. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
 • กำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการ ถลุงแร่เหล็ก และการผลิตเหล็กคุณภาพสูงที่มีเตาหลอม
6. อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตเคมีพื้นฐาน เช่น โซดาแอช และแคลเซียมคาร์ไบด์ เป็นต้น
7. อุตสาหกรรมการเกษตร
 • ปรับปรุงคุณภาพดิน แก้ดินเปรี้ยว
 • ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงกุ้ง
 • เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มแคลเซียม
8. อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 • กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และโรงงานเผาขยะ
 • ช่วยในการตกตะกอน แยกสารแขวนลอย กำจัดหรือลดความกระด้างของน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใส
9. อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
 • วัตถุดิบในการผลิต ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
 • เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของปูนฉาบ
 • ปรับสภาพพื้นดินก่อนงานก่อสร้าง
10. อุตสาหกรรมแก้ว ขวด กระจก
 • กำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการผลิตแก้ว ขวด กระจก
11. อุตสาหกรรมใยแก้ว (Fiber Glass)
 • เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต