วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์

สมัครงาน

2. สมัครทางอีเมล์

  • อีเมล์: hra@chememan.com
  • แนบหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ Microsoft Document ดังนี้
    • ประวัติย่อ (เรซูเม่) ที่มีรูปถ่ายชัดเจน
    • หลักฐานการศึกษา
    • อื่นๆ เช่น ใบรับรองการผ่านงาน ผลทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น

3. สมัครด้วยตนเอง

ฝ่ายวางแผนและสรรหาบุคลากร
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 11 ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110

โทรศัพท์: (66) 0-2661-9734-8

มือถือ: (66) 081-852-8822

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.