ทีมเคมีแมน

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเคมีแมน

บุคลากรของบริษัทฯ ล้วนมุ่งมั่นทำงานด้วยใจ พร้อมทุ่มเทความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานของความเชื่อใจและมั่นใจซึ่งกันและกัน และการนำความถนัดและความสามารถที่หลากหลายของแต่ละบุคคลมาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน

เคมีแมนให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและน่าทำงาน

โดยเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ในระยะยาว การขยายธุรกิจทั้งทางกว้างและทางลึก โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตปูนไลม์ชั้นนำของโลก ทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องเดินหน้าสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

ตำแหน่งงานว่าง

ค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับความสามารถของคุณ แล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเคมีแมน
ตำแหน่งงานว่าง

ใบสมัครงานออนไลน์

สมัครงานออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงกรอกแบบฟอร์ม
สมัครงาน