ข่าว

บมจ.เคมีแมน เคาะขายราคา IPO หุ้นละ 3.84 บาท

09 มี.ค. 2561

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN (Mr. Adisak Lowjun, Chief Executive Officer of Chememan PLC.) นายมานพ เพชรดำรงค์สกุล (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Manop Petchdumrongsakul, Head of Corporate Finance, a representative of TISCO Securities Co., Ltd.) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแต่งตั้ง บล.เอเซีย พลัส บล.ฟินันซ่า บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในโอกาสที่ บมจ.เคมีแมน เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อระดมทุนไปขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ กำหนดเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO วันที่ 14-16 มีนาคมนี้ และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 21 มีนาคม 2561


ย้อนกลับ