ข่าว

'เคมีแมน' โชว์ศักยภาพฐานการผลิตปูนไลม์แก่งคอยและเหมืองทับกวาง กดปุ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เตาเผาใหม่ (KK6) ดันกำลังการผลิตติดตั้งรวมพุ่ง เตรียมขึ้นแท่นสู่ผู้นำ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก

21 ก.พ. 2561

บมจ. เคมีแมน หรือ CMAN (“บริษัทฯ”) ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดในไทย เปิดอาณาจักรโรงงานผลิตปูนไลม์แก่งคอยและเหมืองทับกวางบนเนื้อที่กว่า 230 ไร่ ที่มีแหล่งแร่หินปูนเคมีที่มีปริมาณแคลเซียมสูงพิเศษ หลังโรงงานแก่งคอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เตาเผาใหม่ (KK 6) เป็นที่เรียบร้อย พร้อมรุกร่วมทุนพันธมิตรก่อสร้างโรงงานปูนไลม์ในอินเดีย 2 แห่ง คาดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 หนุนกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มเป็นเกือบ 1 ล้านตันต่อปี มุ่งสู่ผู้นำอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ด้านผู้บริหารระบุเคมีแมนให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดในไทย เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทเคมีแมนได้รุกขยายการลงทุนโรงงานปูนไลม์ในไทยและต่างประเทศ เพื่อยกระดับเคมีแมนเป็นผู้นำอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีตามวิชั่นองค์กรที่วางไว้ โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เตาเผาปูนควิกไลม์ใหม่ (KK 6) ที่โรงงานแก่งคอยเป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 9 แสนตันต่อปี ขณะเดียวกันได้ร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่นในประเทศอินเดีย เพื่อก่อสร้างโรงงานปูนไลม์ 2 แห่งในเมือง Visakhapatnam และ Tuticorin ซึ่งเป็นเมืองท่าและเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอินเดีย คาดว่าโรงงานทั้ง 2 แห่งจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562 ส่งผลให้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม (ณ ปี 2562) เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านตันต่อปีตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดในไทยและผู้นำอุตสาหกรรมปูนไลม์ของเอเชีย โดยมีฐานการผลิตที่สำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานแก่งคอยและโรงงานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อผลิตและจำหน่ายปูนควิกไลม์และแร่หินปูนเคมี และโรงงานระยองภายในนิคมอุตสาหกรรมซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อผลิตและจำหน่ายปูนไฮเดรตไลม์ โดยเคมีแมนเป็นผู้ผลิตปูนไลม์เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่มีทั้งโรงผลิตปูนไลม์และได้รับประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนเคมีเพื่อผลิตปูนไลม์ ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (เหมืองทับกวาง) บนเนื้อที่เหมือง 230 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา จากกระทรวงอุตสาหกรรม มีอายุประทานบัตร 25 ปี (นับจาก มิ.ย. 2558 – มิ.ย. 2583) ซึ่งเป็นแหล่งแร่หินปูนเคมีที่มีปริมาณแคลเซียมสูงพิเศษ (Ultra – High Calcium Limestone) โดยจากการสำรวจ (ณ เดือน ต.ค. 2559) พบปริมาณแร่หินปูนเคมีสำรองกว่า 115 ล้านตัน

“เหมืองทับกวางเป็นเหมืองที่มีแร่หินปูนคุณภาพสูงพิเศษซึ่งถือเป็นความพิเศษที่หาได้ยาก จึงทำให้เคมีแมนมีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนำมาใช้ในกระบวนการผลิตปูนไลม์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ห่างจากโรงงานแก่งคอยเพียงประมาณ 4 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้เรามีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่มีประทานบัตรประกอบกิจการเหมือง” นายสุวัฒน์ กล่าว

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CMAN กล่าวเพิ่มเติมว่า ปูนไลม์ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัว โดยเกิดจากการสกัดแร่หินปูนเคมีจากเหมืองและนำไปผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อแปรสภาพเป็นปูนควิกไลม์ และสามารถนำปูนควิกไลม์ไปผ่านกระบวนการไฮเดรชั่นเพื่อแปรสภาพเป็นปูนไฮเดรตไลม์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาทิ อุตสาหกรรมน้ำตาลที่นำไปใช้ดึงสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำตาลดิบและน้ำตาลทรายขาว อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบาและวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะ เช่น ทองคำ ทองแดง สังกะสี เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำเสียและสารเคมีที่ใช้ในการสกัดแร่ เป็นต้น

“ในกระบวนการทำเหมืองและโรงงานผลิตปูนไลม์นั้น เราให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างมาก โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงขั้นตอนการขนส่งสินค้าเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประชาชน ส่งผลให้โรงงานและชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน” นายสุวัฒน์ กล่าว นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน CMAN กล่าวว่า เคมีแมนมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนไลม์จากกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนไลม์ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อระดมทุนเพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (มกราคม-กันยายน) ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยการเติบโตจากการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันเคมีแมนมีสัดส่วนรายได้จากในประเทศและส่งออกใกล้เคียงกัน โดยในส่วนตลาดส่งออกนั้นมีฐานลูกค้าครอบคลุมมากกว่า 20 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา


ย้อนกลับ