ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

+662 661-9734

ir@chememan.com

แบบฟอร์มติดต่อ