ติดต่อนักวิเคราะห์

โบรกเกอร์ นักวิเคราะห์ อีเมล
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส คุณณัฐพล คำถาเครือ natapon.k@fnsyrus.com
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คุณธนัฐภัทร์ สุขศรีชวลิต Thanatphat.S@maybank-ke.co.th
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) คุณสุเมฆ จันทราสุริยารัตน์ sumekc@kgi.co.th
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) คุณวิษุวัต ใหญ่กว่าวงศ์ wisuwaty@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด คุณศุภณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์ suppanat@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด คุณพัชริน เกษมอานันทนะ patcharink@ktzmico
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ศันสนีย์ ศรีจามจุรีย์ sansanee@tisco.co.th