ประเทศไทย

เหมืองทับกวาง จังหวัดสระบุรี

เหมืองทับกวางของบริษัทมีปริมาณสำรองของแร่หินปูนเคมีที่มีคุณภาพสูงพิเศษ (Ultra-high Calcium Limestone) ซึ่งมีส่วนประกอบแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนตประมาณร้อยละ 98 มากกว่า 115 ล้านตัน (จากรายงานการสำรวจปริมาณแร่หินปูนเคมีเมื่อเดือนตุลาคม 2559) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตปูนไลม์ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โรงงานแก่งคอยประกอบด้วยเตาเผาปูนควิกไลม์จำนวน 6 เตา รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 530,000 ตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีการผลิตของประเทศสวิสเซอร์แลนด์และถ่านหินคุณภาพดี (Sub-bituminous Coal) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งถูกออกแบบเพื่อผลิตปูนควิกไลม์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย

โรงงานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โรงงานพระพุทธบาทประกอบด้วยเตาเผาปูนควิกไลม์จำนวน 2 เตา รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 365,000 ตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีการผลิตของประเทศเยอรมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

โรงงานระยอง จังหวัดระยอง

โรงงานระยองผลิตปูนไฮเดรตไลม์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องที่เกิดจากการนำปูนควิกไลม์บางส่วนจากโรงงานแก่งคอยผ่านเครื่องไฮเดรเตอร์และผสมกับน้ำในอัตราส่วนการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โรงงานระยองตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งเป็นทำเลที่ได้เปรียบด้านการส่งออกทางเรือไปยังลูกค้าในต่างประเทศ