ต่างประเทศ

ออสเตรเลีย บริษัท เคมีแมน ออสเตรเลีย

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์แร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ในประเทศออสเตรเลีย โดยตั้งอยู่ที่เฮนเดอร์สัน (Henderson) และเมืองแคลกูรี่ (Kalgoorlie) ในออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งเป็นทำเลที่เอื้อต่อการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

เวียดนาม บริษัท นอร์ธแมน จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม เพื่อจัดหาแหล่งวัตถุดิบ ศึกษาตลาดในประเทศเวียดนาม รวมถึงตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จัดหาได้จากในประเทศ

Chememan Lao Company Limited

บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ในประเทศลาว

Chememan India Company Limited

ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาตลาดและสร้างฐานลูกค้าในประเทศอินเดีย

Siriman Chemicals India Private Limited (“Siriman Chemicals”)

บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นในเมือง Visakhapatnam เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์บางส่วนได้ภายในปี 2562

Easternbulk Lime Products Private Limited (“Easternbulk Lime Products”)

บริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนควิกไลม์ โดยโรงงานของ Easternbulk Lime Products จะตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต Tuticorin และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในเขต Tamilnadu เขต Karnataka และเขต Kerala ในประเทศอินเดีย พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์บางส่วนได้ภายในปี 2562