ต่างประเทศ

บริษัท เคมีแมน ประเทศออสเตรเลีย

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์แร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ในประเทศออสเตรเลีย โดยศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่เมือง Kwinana ในออสเตรเลียตะวันตก ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับความต้องการสินค้ากว่า 5 แสนตันต่อปี และมีทำเลที่ตั้งซึ่งเอื้อต่อการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

เหมือง Ha Long QN Lime ประเทศเวียดนาม

เป็นเหมืองแร่หินปูนเคมีคุณภาพสูง ซึ่งมีปริมาณสำรองของแร่หินปูนเคมีที่สามารถทำเหมืองได้ในพื้นที่ประทานบัตรมากกว่า 75 ล้านตัน ซึ่งดำเนินงานตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนาม

โรงงาน Ha Long QN Lime ประเทศเวียดนาม

บริษัทเข้าร่วมทุนกับ Ha Long QN Lime Company Limited ในเมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินการทำเหมืองแร่หินปูนเคมี รวมถึงการตั้งโรงงาน เพื่อผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับ 2 ท่าเรือน้ำลึก สร้างความได้เปรียบทางโลจิสติกส์ การขนส่ง และขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ในอนาคต

Chememan Lao Company Limited

บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ในประเทศลาว

Chememan India Company Limited

ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาตลาดและสร้างฐานลูกค้าในประเทศอินเดีย

Siriman Chemicals India Private Limited (“Siriman Chemicals”)

บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นในเมือง Visakhapatnam เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่งได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม ปี 2564

Easternbulk Lime Products Private Limited (“Easternbulk Lime Products”)

บริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนควิกไลม์ โดยโรงงานของ Easternbulk Lime Products จะตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต Tuticorin และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในเขต Tamilnadu เขต Karnataka และเขต Kerala ในประเทศอินเดีย พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่งได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562