สารจากประธานกรรมการ

หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต
ประธานกรรมการ

หากเรามองย้อนกลับมาจาก 20 ปีข้างหน้า ปี 2563 นับเป็นช่วงเวลาที่เกิดปรากฎการณ์สำคัญที่ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานที่สูง การรักษาระยะห่างทางสังคม การเรียนและการทำงานจากที่บ้าน การปิดบริการของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงข้อจำกัดในการเดินทาง ล้วนเป็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แทบทั้งสิ้น ความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เนื่องจากหลายประเทศยังคงเผชิญกับปัญหาการกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 และความล่าช้าของการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบกิจการทั่วโลกจึงต้องเผชิญกับภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรง และอุตสาหกรรมอีกหลายอุตสาหกรรมอาจจะยังไม่สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคงจนกระทั่งปี 2565 สำหรับประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของ GDP ติดลบร้อยละ 6 ในปี 2563 เนื่องจากการพึ่งพาการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอัตราที่สูง นับเป็นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดของประเทศนับตั้งแต่ปี 2541

ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกปูนไลม์ครบวงจร เคมีแมนเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากมากมายในปี 2563 ที่สำคัญที่สุดคือ การชะลอตัวของภาคธุรกิจที่ส่งผลให้อุปสงค์ของปูนไลม์ทั้งในและต่างประเทศลดลง การแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้กำลังการผลิตจริงของปูนไลม์ต่อปีลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและทำให้ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ เคมีแมนสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งการปรับแผนการขาย การลดกำลังการผลิต โดยใช้โอกาสในช่วงหยุดเดินเตาเพื่อปรับปรุงสภาพของเตาเผาและเครื่องจักรต่าง ๆ การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย การปรับตัวทั้งหมดนี้ทำให้เคมีแมนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายและสามารถเตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง

นอกจากกลยุทธ์ในการรับมือกับวิกฤติในระยะสั้นดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว เป้าหมายในระยะยาวของเคมีแมนเพื่อสร้างองค์กรระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงไม่เปลี่ยน ทีมงานมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าโดยยึดมั่นในข้อตกลงทางการค้าและรักษามาตรฐานในการผลิตและบริการที่ดีเลิศ ดังคำกล่าวของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ที่ว่า “In the midst of every crisis lies great opportunity” หรือ “ในท่ามกลางของทุกๆ วิกฤติย่อมมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้เสมอ” ในช่วงเวลานี้เอง โอกาสความท้าทายต่างๆ ได้เปิดกว้างให้เคมีแมนได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสเหล่านั้น ทั้งนี้ สิ่งที่เคมีแมนจะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คือ การมุ่งพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่า หากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตปกติต่าง ๆ ของเราลดลง และส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 หากมองในแง่ดีแล้ว การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้มอบประสบการณ์การเรียนรู้มากมายให้กับเคมีแมนในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ วิกฤตครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นพลังต่อสู้ของทีมงานทุกคนที่มุ่งมั่น ผลักดันให้องค์กรก้าวผ่านมรสุมครั้งนี้ไปให้ได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้เคมีแมนได้เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิตปูนไลม์และพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือเสมอมา

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานกันอย่างเต็มกำลัง และทุ่มเทให้กับบริษัทเพื่อให้เคมีแมนเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต