บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน

01
Chememan Australia Pty. Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์แร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ในประเทศออสเตรเลีย โดยตั้งอยู่ที่เฮนเดอร์สัน (Henderson) และเมืองแคลกูรี่ (Kalgoorlie) ในออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งเป็นทำเลที่เอื้อต่อการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นในเมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินกิจการเหมืองแร่หินปูนเคมี โรงงานผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และแร่หินปูนเคมี ไปยังลูกค้า ทั้งในประเทศเวียดนาม และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในเอเชียตะวันออก
ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาตลาดและสร้างฐานลูกค้าในประเทศอินเดีย
บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ในประเทศลาว
บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นในเมือง Visakhapatnam เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม ปี 2564
บริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนควิกไลม์ โดยโรงงานของ Easternbulk Lime Products จะตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต Tuticorin และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในเขต Tamilnadu เขต Karnataka และเขต Kerala ในประเทศอินเดีย พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562
บริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้