บริการของเรา

ระบบการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ

การขนส่งสินค้าภายในประเทศแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งสินค้าให้ลูกค้า
ซึ่งอาจใช้รถบรรทุกขนส่งของบริษัทฯ หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อขนส่งสินค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
2. ลูกค้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีศักยภาพในการขนส่ง หรือมีปริมาณการสั่งซื้อไม่มาก ทั้งนี้ มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ

การขนส่งไปต่างประเทศ

การขนส่งสินค้าไปต่างประเทศมีทั้งการขนส่งตรงจากประเทศไทย และการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะวางแผนการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแง่ต้นทุนและความสะดวกรวดเร็ว

การสนับสนุนด้านเทคนิค

เคมีแมนมีทีมสนับสนุนที่ยินดีทำงานร่วมกับลูกค้า
ทีมด้านเทคนิคของเคมีแมนประกอบด้วยวิศวกรที่มีทักษะความสามารถสูง และพร้อมให้คำแนะนำ ด้านเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเคมีแมน รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการและจัดเก็บสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง การบรรจุและขนถ่ายสินค้า รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในสถานที่ของลูกค้าเอง