ประโยชน์ของปูนไลม์

ปูนไลม์ในอุตสาหกรรม

ปูนไลม์เป็นสารเคมีพื้นฐานที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า, อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะและอโลหะ จนไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
เหล็กและเหล็กกล้า

ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

เหมืองแร่โลหะและอโลหะ

ใช้ในขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทำเหมือง ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำเสียและเป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่โลหะและอโลหะ เช่น ทองคำ ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี นิกเกิล ลิเทียม กราไฟท์ เป็นต้น

ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของปูนฉาบ และปรับสภาพพื้นดินก่อนงานก่อสร้าง

เยื่อกระดาษและกระดาษ

ใช้ในกระบวนการแยกสารเคมีในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษให้กลับมาใช้ใหม่ได้ (Chemical Recovery) เป็นส่วนเติมแต่งในการผลิตกระดาษ และเป็นวัตถุดิบในการผลิตแร่หินปูนสังเคราะห์ (PCC)

ใยแก้ว (Fiber Glass)

ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เช่น ใยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส) สำหรับทำใบพัดกังหันลม เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรหมุนเวียน

เคมีและปิโตรเคมี

เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตเคมีพื้นฐาน เช่น โซดาแอช และแคลเซียมคาร์ไบด์ เป็นต้น

ปูนไลม์ในเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในเกษตรกรรม เช่น อาหารสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพดิน แก้ดินเปรี้ยว รวมถึงช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงกุ้ง
อาหารสัตว์

ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มต่างๆ เนื่องจากเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมในอาหาร

ฟาร์มกุ้ง

ใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ และปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงกุ้ง

ปูนไลม์ในสิ่งแวดล้อม

ปูนไลม์เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมและรองรับความต้องการพลังงานสะอาดที่มากขึ้น เช่น การบำบัดก๊าซ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
การบำบัดน้ำ

ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการบำบัดน้ำเสีย ช่วยในการตกตะกอน แยกสารแขวนลอย กำจัดหรือลดความกระด้างของน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใส

การบำบัดก๊าซ

ใช้กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โรงงานเผาขยะ และของเสียอื่นๆ จากโรงงาน

ปูนไลม์ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์จากปูนไลม์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการต่างๆ โดยนำมาทำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแก้ว ขวด กระจก และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
น้ำตาล

ช่วยดึงสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำตาลดิบและน้ำตาลทรายขาว

แก้ว ขวด กระจก

ใช้ในกระบวนการกำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการผลิตแก้ว ขวด กระจก

พลาสติกชีวภาพ

ใช้ในกระบวนการหมักน้ำตาลหรือแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ