ใบสมัครงานออนไลน์

01
ประวัติส่วนตัว
อัพโหลดรูป
กรุณาเลือกไฟล์ภาพ .jpg เท่านั้น
Size 150x180 pixel

ประวัติส่วนตัว *

คำนำหน้าชื่อ

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก *


ประวัติครอบครัว *


สถานภาพครอบครัว *

สถานภาพ

สถานภาพทางทหาร *

02
ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา *

ระบุประวัติการศึกษาขั้นสูงสุดที่ท่านได้รับ 2 ลำดับ (กรุณากรอกอย่างน้อย 1 รายการ)ประวัติการฝึกงาน

03
ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

แบบสอบถาม

04
อัพโหลดเอกสารเพิ่ม

แนบประวัติส่วนตัว

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 2MB ,เป็นไฟล์ .doc, .docx และ .pdf เท่านั้น