ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
Responsibility:
 • Accounting and Tax daily operations (AR, AP, GL, etc.)
 • Perform month-end closing and balance sheet reconciliations
 • Prepare monthly financial reports
 • Prepare management report as agreed timeline
 • Handle Tax calculation, and payments to tax authorities
 • Adhere to proper accounting methods, policies, and principles
 • Coordinate with auditors
 • Provide assistance to support your supervisors
คุณสมบัติ
Qualification:
 • Thai nationality aged 25 – 30 years old
 • A Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 3 years experience in accounting field , audit experience is preferable
 • Computer literacy (in Microsoft Office Suites) and able to utilize ERP - SAP
 • Good command in English
 • Good command in teamwork and interpersonal skills
 • Openness of new information and knowledge are plus.
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ความรับผิดชอบ

1. Developing and implementing purchasing strategies. Performing cost and scenario analysis, and benchmarking

2. Managing daily purchasing activities, supervising staff, and allocating tasks.
3. Managing supplier relations and negotiating contracts, prices, timelines, etc. Also, liaise with all stakeholders i.e. internal users and suppliers
4. Maintaining the supplier database, purchase records, and related documentation.
5. Coordinating with inventory control to determine and manage inventory needs.
6. Managing the maintenance of office/manufacturing equipment and machinery.
7. Ensuring that all procured items meet the required quality standards and specifications.
8. Preparing cost estimates and managing budgets.
9. Working to improve purchasing systems and processes. Improving PR, PO process as well as new ERP implementation
10. Training new employees in the purchasing process and how to use the purchasing system

 
คุณสมบัติ

We are seeking an experienced Purchasing Manager to handle our company's procurement activities. The Purchasing Manager's responsibilities include developing purchasing strategies, coaching purchasing team, maintaining positive realtionships with suppliers, and coordianting with internal users. 

Suitable candidates should hold a degree in engineering with 5-8 year experience in procurement, project engineering or related fields. KPI for the position is to manage and optimize purchasing activities and processes as well as negotiate with suppliers for the best sustainable solution. 

Job Highlights
- Cover 4 factories and 1 Bkk office 
- 600-800 MB annual spending 
- Coach and lead 6 team members  

 

สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ

Roles and Responsibilities:

 • Deliver application solutions with complete cycle -- business requirement gathering, design, build, test, implement and support to fulfill business challenges
 • Partner with business to identify solutions for waste elimination approach, reduction of service time and process optimization across all layers of the organization
 • Support and advise the users/super users the development of appropriate procedures, guidelines and training material to ensure sustained implementations

 

คุณสมบัติ

Qualifications:

 • Thai Nationality, Male or Female, not over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, or IT-related fields
 • Strong service mind, communication and have GROWTH MINDSET
 • 2-5 years of experience in software development life cycle management - application development/implementation and support (SAP Fiori, O365 Power Platform, Mobil App, or Web App)
 • Solid Knowledge and experience in application development languages and frameworks, software engineering practices (e.g. C#, Java, web technology stacks, ASP.NET, JavaScript, Angular, Node.JS, Git, API, ABAP, Cloud technologies)
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 •  อายุระหว่าง ไม่เกิน 25 ปี
 •  ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (วศ.บ เท่านั้น)
 •  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 •  สามารถปฏิบัติงานกะได้
 •  เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติ
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, โยธา
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • Accounting and Tax daily operations (AR, AP, GL, etc.)
 • Perform month-end closing and balance sheet reconciliations
 • Prepare monthly financial reports
 • Prepare management report as agreed timeline
 • Handle VAT reconciliations, payments to tax and social security authorities
 • Adhere to proper accounting methods, policies, and principles
 • Coordinate with auditors
 • Provide assistance to support your supervisors
คุณสมบัติ

 • Thai nationality aged 25 – 30 years old
 • A Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 3 years experience in accounting field , audit experience is preferable
 • Computer literacy (in Microsoft Office Suites) and able to utilize ERP - SAP
 • Able to travel internationally as needed basis
 • Good command in English both written and verbal
 • Good command in teamwork and interpersonal skills
 • Multi-national environment and international accounting exposure are preferred.
 • Openness of new information and knowledge are plus.
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • Coordinating with the business process owner or key user for the SAP / ERP enhancement project.Mapping the requirement of the user to the capabilities of SAP / ERP applications. Provide business assessment, gaps and fits analysis, solution, system implementation, enhancement and integration, maintenance and support.
คุณสมบัติ
 • Thai Nationality, Male or Female 30-35 years old.
 • Bachelor's Degree in Information Technology, Computer or Software Engineering or related field.
 • Knowledge in business processes, manufacturing environment is a must. Strong analytical skills, Systems analyst background preferred.
 • 3-5 years ERP management experience, SAP is an advantage.
 • Hard working and highly responsible.
 • Good interpersonal skill, service mind, systematic thinking, Fast-learner, able to work as a team with high responsibilities.
สมัครตำแหน่งนี้

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาตลาดและกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัท โดยศึกษาและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • เดินทางไปติดต่อและเยี่ยมเยือนลูกค้า
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 • คำนวณต้นทุนและราคา
 • คำนวณใบเสนอราคา และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการซื้อขาย
 • เก็บบันทึกข้อมูลลูกค้า และจัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับทีมงานขาย ซัพพลายเชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป งานด้านการตลาดและการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม (คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป)
 • ความสามารถในการการสื่อสารดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง และมีวินัยในตนเอง
 • มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ และต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
สมัครตำแหน่งนี้