กิจกรรมบริษัท

เคมีแมนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562

04 มิ.ย. 2562

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางรัชนีเพ็ญ อึ๊งภากรณ์ กรรมการ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม “CMAN TOGETHER WE CAN 2019” เพื่อเพาะพันธุ์ต้นกล้าและส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 นำไปอนุบาลกล้าไม้ต่อ เพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนต่อไป เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ย้อนกลับ