กิจกรรมบริษัท

วันสัปดาห์ วิทย์ - คณิต โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

23 ส.ค. 2560

บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนกิจกรรม สัปดาห์วิทย์-คณิต ของโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยให้พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ไปให้ความรู้นักเรียนเรื่องแร่ธาตุ และนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปให้นักเรียนได้ทำการทดลองจริง เช่น การปรับสภาพดินเสียให้กลับมาเป็นดินดีได้ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา


ย้อนกลับ