กิจกรรมบริษัท

รักษ์สิ่งแวดล้อม 2560

08 ก.ย. 2560

บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 2560 ขึ้นในงานวันเกิดของบริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานมาร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานสนใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น


ย้อนกลับ