กิจกรรมบริษัท

โครงการพัฒนาวิชาชีพรุ่นที่ 1 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

13 มี.ค. 2560

บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดยนำคณะครูจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ มาสอนวิชาชีพ เพื่อที่นักเรียนจะได้มีความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนวิชาชีพตัดผมและนวดแผนไทย


ย้อนกลับ