กิจกรรมบริษัท

ทับกวาง Fun Run 2560

22 ธ.ค. 2560

บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ทับกวาง Fun Run 2018 ด้วยการเชิญชวนพนักงานบริษัทฯ และคนในชุมชนทับกวาง มาร่วมกิจกรรม เพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง 1 โดยบริษัทฯ จะบริจาคเงิน 300 บาทต่อ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เงินเข้ากองทุนทั้งหมด 500,000 บาท (เงินนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561)


ย้อนกลับ