กิจกรรมบริษัท

โครงการสนับสนุนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

02 มิ.ย. 2560

บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ หลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ด้วยการบริจาคสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงอาคารเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด


ย้อนกลับ