กิจกรรมบริษัท

๙ ร้อยรัก เพื่อพ่อ

30 มิ.ย. 2560
บริษัทเคมีแมน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ๙ รัก เพื่อพ่อ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกับประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีเป้าหมายที่ 900 ดอก แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน จึงประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้จำนวน 1,100 ดอก และนำส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลทับกวาง
ย้อนกลับ