กิจกรรมบริษัท

พิธีมอบรางวัล สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563

31 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประจำปี 2563 แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) โดยมี นางวดี โพธิ์ปฐม ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม (CSR-DPIM Continuous Award 2020) ประเภทโรงแต่งแร่ ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


ย้อนกลับ