กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมครบรอบ 17 ปี บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

09 ก.ย. 2563

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางไปยังวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ เพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระครูวิสาลปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ โดยมีพระสงฆ์รวม 15 รูป จากนั้นร่วมกันดำเนินกิจกรรม CMAN จิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ณ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ย้อนกลับ