กิจกรรมบริษัท

เคมีแมนมอบสิ่งของช่วยเหลือหน่วยงานราชการเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

16 เม.ย. 2563

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ มอบ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องดื่ม และข้าวสารอาหารแห้ง รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้แก่หน่วยงานราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการ “เคมีแมนรวมใจ สู้ภัย COVID-19” ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 18 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อสม. ต.ทับกวาง รพ.สต ต.ทับกวาง สายตรวจประชาชน ต.ทับกวาง วัดหนองผักบุ้ง ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ ชุมชนบ้านน้ำพุ ชุมชนหนองปู 93 ชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา และหมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย


ย้อนกลับ