กิจกรรมบริษัท

CMAN จัดกิจกรรมเนื่องในวัน WORLD CAR FREE DAY 2019

21 ก.ย. 2562

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ทับกวาง CAR FREE DAY 2019 พักรถ เพิ่มปั่น ลดมลพิษ" จัดขึ้นโดยบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวัน "WORLD CAR FREE DAY 2019" หรือวันปลอดรถสากล เพื่อให้คนในชุมชนหันมาใช้รถจักรยานแทนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เป็นการลดมลพิษ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกทั้งยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย โดยปั่นจักรยานจากหน้าเหมืองทับกวางของบริษัท ไปยัง OTOP นวัตวิถีบ้านถ้ำน้ำพุ ซึ่งมีนายนายบรรพต กังวานนครชัย ผู้จัดการทั่วไปสายปฏิบัติการผลิต บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ย้อนกลับ