กิจกรรมบริษัท

เคมีแมน อาสาร่วมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ

30 เม.ย. 2562

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายมีชีวิต ภายใต้ "โครงการสร้างฝายมีชีวิต จิตอาสา รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี " โดยมี นายวนัส เพ็ชรรื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายซ่อมบำรุง บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนในพื้นที่รวมจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมในการก่อสร้างฝาย และสนับสนุนหินคลุกมูลค่า 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลำห้วยผีหลอก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


ย้อนกลับ